Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

 

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

 

  • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
  • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
  • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
  • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
  • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
  • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
  • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
  • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar. 
İç Paydaşlar
Akademik Personel

İdari Personel

Öğrenciler
Dış Paydaşlar
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,
Devrekani Belediye Başkanı, Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü,
Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kastamonu İl Koordinatörlüğü,
Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği,
Kastamonu Kırmızı Et Üreticileri Birliği,
Kastamonu Süt Üreticileri Birliği, Kastamonu
Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı
Kooperatifler Birliği, Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği ve Özel Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri TemsilcileriDanışma Kurulu


Image

Öz Değerlendirme Raporları

Hassas Görevler

Hizmet Standartları

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

Sıra No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Belge İşlemleri

Öğrenci Kimlik Kartı

Anında

2

Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri

Aday Bilgi Formu, ÖSYM Sonuç Belgesi, Lise Diploması, Öğrenim Harcı Dekontu, Fotoğraf, Öğrenci İşleri Tarafından Verilecek Beyan Formları.

Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler

3

Kayıt Yenileme

Elektronik Ortamda Öğrenci Tarafından Derslerin Seçilerek Kesinleştirilmesi

Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler

4

Ders Onayı

Ders Kaydının Danışmanı Tarafından Onaylanması ve Öğrenci Tarafından Formun İmzalanarak Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi

Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler

5

Kayıt Dondurma

Dilekçe ve Mazeret Belgeleri

10 İş Günü

6

Kendi İsteği ile Kayıt Sildirme

Dilekçe ve İlişik Kesme Formu

1 İş Günü

7

İntibak ve Muafiyet

Dilekçe, Ders İçerikleri, Transkript

10 İş Günü

8

Yatay Geçiş İşlemleri

Dilekçe, Ders İçerikleri, Transkript, ÖSYM Sonuç Belgesi

Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler

9

Öğrenci Kimliği

Dilekçe, Kart Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont, Fotoğraf

20 İş Günü

10

Öğrenci Belgesi

Dilekçe

1 İş Günü

11

Transkript Belgesi

Dilekçe

1 İş Günü

12

Burs İşlemleri

Başvuru Formu, Gelir Belgesi, Fotoğraf

Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler

13

Öğrenci Temsilcisi Seçim İşlemleri

Öğrenci ve Disiplin Belgesi, Beyanname, Vesikalık Fotoğraf

15 İş Günü

14

Maddi Hata İşlemleri

Maddi Hata Formu

15 İş Günü

15

Tek Ders Sınavı

Dilekçe

Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler

16

Mazeret Sınavı

Dilekçe ve Mazeret Belgeleri

Akademik Takvimde Belirtilen Süreler

17

Staj İşlemleri

Dilekçe

30 İş Günü

18

Mezuniyet Belgesinin verilmesi

İlişik Kesme Belgesi, Üniversitemiz Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Tarafından “Harç Borcu Yoktur” Yazısı ve Öğrenci Kimlik Belgesi

1 İş Günü

19

Af Kanunu İşlemleri

T.C. Kimlik Kartı, Transkript Belgesi, Ders İçerikleri, İntibak ve Muafiyet Formu

5 İş Günü

20

Kısmi Zamanlı Çalışma(KZÖ) İşlemleri

KZÖ Başvuru Formu

15 İş Günü

                                                          

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

Sıra No

     HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN                             BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri

Dilekçe, Kongre, Konferans, Çalıştay ve Benzeri Bilimsel Etkinliğine Davet Yazısı, Bildiri Özeti

20 İş Günü

2

Akademik Personel Atama İşlemleri

Dilekçe,Özgeçmiş,Nüfus Cüzdanı Örneği,Diploma,ALES Belgesi,Yabancı Dil Belgesi,Öğrenci Belgesi,Onaylı Lisans Transkripti

Kadro İlanında Belirtilen Süre

3

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama İşlemleri

Akademik Kariyeri Gösteren Belgenin Tercümeli Örneği, Yabancı Dil Eğitimi Verecekleri İçin Uluslararası Genel Kabul Gören Sertifika, Öğretim Görevlileri İçin İlgili Anabilim Dalındaki Öğretim Üyelerinin Ders Yükleri


4

Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri


15 İş Günü

5

Akademik Personelin 40-a,40-b,40-c ve 31. Madde Kapsamındaki Ders Görevlendirmeleri

Dilekçe (31. Madde İçin), Konuya İlişkin Belgeler (31. Madde İçin)

20 İş Günü

6

Akademik Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlemleri

Dilekçe

5 İş Günü

7

Akademik Personelin İptal-İhdas İşlemleri


5 İş Günü

8

Akademik Personelin Disiplin Soruşturma İşlemleri


30 İş Günü

9

Yıllık İzin İşlemleri

Yıllık İzin Dilekçesi

Anında

10

Doğum İzni İşlemleri

Dilekçe,Rapor

Anında

11

Süt İzni İşlemleri

Dilekçe

Anında

12

Babalık,Evlilik ve Ölüm İzni İşlemleri

Dilekçe,Konuya İlişkin Belge

Anında

13

Mazeret İzin İşlemleri

Dilekçe,Konuya İlişkin Belge

Anında

14

Aylıksız İzin İşlemleri

Dilekçe,Konuya İlişkin Belge

Anında

15

Hastalık İzin İşlemleri

Dilekçe,Rapor

Anında

16

Refakat İzin İşlemleri

Dilekçe,Rapor

Anında

17

Fakülte ve Fakülte Yönetim Kurullarının Gündemlerinin Hazırlanması

                                                                          


18

Fakülte ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının Yazılması ve İlgili Yazışmaların Yapılması


5 İş Günü

19

İdari Personel Adaylık Kaldırma İşlemleri

Aday Memur Staj Değerlendirme Formu,Yemin Belgesi


20

Üniversite Senato Temsilciliği İşlemleri


10 İş Günü

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

Sıra No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Maaş İşlemleri

Ödeme Emri Belgesi, Gerekli Belgelerin Hazırlanması

 5 İş Günü

2

Yeni işe başlama

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Hesap No (IBAN), Mal Bildirim Beyannamesi, Fotoğraf, Aile Durum Bildirimi, İletişim ve Adres Bilgileri

1 İş Günü

3

SGK Prim Ödemeleri

Üst Yazı Ekinde SGK Prim Bildirgesinin Gönderilmesi, SGK Haciz Bildirgesinin Gönderilmesi

1 İş Günü

4

Ek Ders Ödemeleri

Ödeme Emri Belgesi, Ek Ders Formları

5 İş Günü

5

Sözleşme Personel Ödemesi

Ödeme Emri Belgesi, Gerekli Belgelerin Hazırlanması

5 İş Günü

6

Yolluklar

Katılım Belgesi, Uçakla Yapılan Seyahatlerde Uçak Bileti, Otel Faturası, Sürekli Görev Yolluğu İçin Dilekçe

7 İş günü (Ödenek Durumu Dikkate Alınacaktır.)

 

 

 

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ SATIN ALMA HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

     HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Ödeme Belgelerinin Hazırlanması

Onay, Teklif Mektubu, Fatura, Vergi Borcu Yoktur Yazısı

3 İş Günü

2

Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler)

Harcama Talimatı, Ödeme Emri Belgesi

30 İş Günü

3

Performans Programının Hazırlanması

İstenilen Belgelerin Hazırlanması

10 İş Günü

4

Bütçe Teklif ve Tasarısının Hazırlanması

Fakülte Bütçe Tasarısının Hazırlanması

10 İş Günü

5

İhale İşlemleri

İhale Dosyasının Hazırlanması

30 İş Günü

6

Satın Alınan Taşınır Girişi İşlemleri

Satın Alınan Taşınıra Ait Fatura

3 İş Günü

7

Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınır İşlemleri

Bağışa İlişkin Yazı veya Fatura

3 İş Günü

8

İade Edilen Taşınırların Giriş İşlemleri

İade Tutanağı

1 İş Günü

9

Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri

Devir Yazısı, Taşınır İşlem Fişi

7 İş Günü

10

Tüketim Suretiyle Taşınır Çıkışı İşlemleri

Taşınır İstek Belgesi

5 İş Günü

11

Kullanım Suretiyle Taşınır Çıkışı İşlemleri

Taşınır İstek Belgesi

5 İş Günü

12

Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı

15 İş Günü

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri


 ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

1- Kamu Hizmeti Bilinci

2- Halka Hizmet Bilinci

3- Hizmet Standartlarına Uyma

4- Amaç ve Misyona Bağlılık

5- Dürüstlük ve Tarafsızlık

6- Saygınlık ve Güvenlik

7- Nezaket ve Saygı

8- Yetkili Makamlara Bildirim

9- Çıkar Çatışmasından Kaçınma

10- Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

11- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

12- Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı

13- Savurganlıktan Kaçınma

14- Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan

15- Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık

16- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu

17- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler

18- Mal Bildiriminde Bulunma

MEVZUAT

Türkiye’de Etik Davranışın Yasal Çerçevesi

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

-2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
• Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
• Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
• Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
• Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
• Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışındakullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
• Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
• Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı :
Unvanı :
Birimi : Veteriner Fakültesi
İmza :
Tarih :

Koordinatörlükler

Uzaktan Eğitim Fakülte KoordinatörüDr. Öğr. Üyesi Murat POLAT
Uzaktan Eğitim Bölüm KoordinatörüDoç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ
Uluslararası Öğrenciler Fakülte KoordinatörüDoç. Dr. Musa TATAR
Erasmus Fakülte KoordinatörüArş. Gör. Dr. Süleyman YÜKSEL
Mevlana Fakülte KoordinatörüDr. Öğr. Üyesi Beste DEMİRCİ
Farabi Fakülte KoordinatörüDr. Öğr. Üyesi Mübeccel ATELGE
Bologna Süreci Fakülte KoordinatörüDr. Öğr. Üyesi Funda TERZİ
İkili Anlaşmalar Ve Protokoller Birim KoordinatörüDoç. Dr. Elçin GÜNAYDIN
Ortak Seçmeli Dersler Fakülte KoordinatörüDoç. Dr. Emrah Hicazi AKSU
Ulusal Staj Programı Fakülte KoordinatörüDr. Öğr. Üyesi Murat POLAT

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.