Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon-Kalite Hedeflerimiz 


Misyonumuz
Hayvan varlığı, sağlığı ve verimliliği ile birlikte halk sağlığını ilgilendiren konuları belirleyip çözüm yolları sunabilecek, bilimsel bilgi ile donanmış, etik değerlere bağlı veteriner hekimler yetiştirmek ve bilime katkı sağlayacak projeler ve araştırmalar yoluyla topluma hizmet etmektir.

Vizyonumuz
Sunulan eğitim, araştırma ve toplumsal hizmetler ile ulusal ve uluslararası düzeyde kendine yer edinen bir Veteriner Fakültesi olmaktır.

Kalite Politikamız:
 
Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

Başta çalışanları ve öğrencileri olmak üzere tüm paydaşlarının, süreçlere katılımını, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı  süreçlerinin gelişimini sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sağlamak,
Kalite bilincine önem veren yöneticiler, eğitmenler ve tüm diğer çalışanlar ile öğrencilerin yüksek akademik başarısını ve okul sonrası hayatlarında başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla öğrenci ve velilerin memnuniyetini ön planda tutarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmek,
İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli geliştirmek
Fakültemiz sınıflarının ve öğrenci uygulama laboratuvarlarının hem ulusal akreditasyon (VEDEK-Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) hem de uluslararası akreditasyon (EAEVE- European Association of Establishments for Veterinary Education) kriterlerine uygun kurulması temel kalite politikamızdır. 
Bu doğrultuda önceliklerimiz; 
Eğitim-Öğretim kalitesini yükseltmek, 
Kurumsallaşma sürecini tamamlamak, 
Kalite geliştirme bilincini yükseltmek,
Fakülte Kalite Politikamızı oluşturmaktadır. Yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite politikasını tahaahüt eder.
Hedefler
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirerek ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarının standartlarına ulaşmak
 • Fakültenin fiziki ve teknolojik altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, projelendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Fakültenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda paydaşlarla işbirliğinin sağlanması ve ilişkilerin geliştirilmesi
Değerler
 • Liyakat ve Adalet
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Bilimsellik ve Çağdaşlık
 • Kalite
 • Hesap Verilebilirlik/Saydamlık
 • Katılımcılık ve Girişimcilik
 • Saygı ve Hoşgörü
 • Öğrenci Odaklılık
 • Disiplin

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.