Dekan (Rektör Uhdesinde)  Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif DOĞAN
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT
 Fakülte Sekreteri Emel TİFTİK