Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL 
(Başkan-Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. Mehmet TOPAL (Üye)

Prof. Dr. Mahmut ELP (Üye)

Prof. Dr. Naci TÜZEMEN (Üye)

Prof. Dr. Sabri ÜNAL (Üye)

Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ (Üye)

Doç. Dr. Elif DOĞAN (Üye)

  Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT (Üye)