Prof. Dr. Seyit AYDIN
(Başkan-Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. Mehmet TOPAL (Üye)

Prof. Dr. Mahmut ELP (Üye)

Prof. Dr. Naci TÜZEMEN (Üye)

Prof. Dr. Sabri ÜNAL (Üye)

Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇORUM (Üye)