Misyonumuz

Hayvan varlığı, sağlığı ve verimliliği ile birlikte halk sağlığını ilgilendiren konuları belirleyip çözüm yolları sunabilecek, bilimsel bilgi ile donanmış, etik değerlere bağlı veteriner hekimler yetiştirmek ve bilime katkı sağlayacak projeler ve araştırmalar yoluyla topluma hizmet etmektir.


Vizyonumuz

Sunulan eğitim, araştırma ve toplumsal hizmetler ile ulusal ve uluslararası düzeyde kendine yer edinen bir Veteriner Fakültesi olmaktır.

Hedefler

 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirerek ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarının standartlarına ulaşmak
 • Fakültenin fiziki ve teknolojik altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, projelendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Fakültenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda paydaşlarla işbirliğinin sağlanması ve ilişkilerin geliştirilmesi

Değerler

 • Liyakat ve Adalet
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Bilimsellik ve Çağdaşlık
 • Kalite
 • Hesap Verilebilirlik/Saydamlık
 • Katılımcılık ve Girişimcilik
 • Saygı ve Hoşgörü
 • Öğrenci Odaklılık
 • Disiplin