Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22.12.2015 tarihli ve 13210223 sayılı yazılı teklifi üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 25.1.2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı kararıyla Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi kurulması kararı alınmış olup, karar 08 Nisan 2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Fakültemiz 2018-2019 Akademik yılında 34 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.