Genel Formlar

- Telafi Ders Formu

- Sınav Ücret Bildirimi Formu 

-Maddi Hata Not Bildirim Formu

- Yıllık İzin Formu 

- Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Talep Dilekçesi

- BAP Alt Yapı Projesi için Dilekçe Örneği (Dilekçeyi elektronik imzanız var ise ÜBYS'den yazabilirsiniz. Elektronik imzanız yok ise Word olarak yazıp çıktı alıp imzalayıp, imzalanmış Proje Başvuru Formu (Proje Başvuru Formunda Projenin Bütçesine ayrıntılı olarak yer verilmelidir)  ile birlikte evrak kaydına alınması için Personel İşleri Memurumuz Gülşen Hanıma teslim ediniz.)

- Görev Yeri Belgesi (e-devlet) (Görev yeri belgesi iki şekilde alabiliriz, e-devlet üzerinden kabul etmeyen kurumlar için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz)

- Görev Yeri Belgesi Formu (Görev Belgesi talep edilmesi durumunda bu belge doldurularak Word formatında dilekçenin ekine koyulması gerekmektedir.)

- Görev Yeri Belgesi Dilekçe

- Doçentlik Hakları için Dilekçe Örneği

 

Ek Derslerle İlgili Formlar
 

- Örnek Ek Ders Beyan Formu Örneği- Bu Formda da Bölüm Başkanı adı Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN yazılmalıdır. (Güz ve Bahar yarıyılları başında ilk ek ders ödemeleri için Ek Ders Yükü Formu teslim edilirken Ek Ders Beyan Formu da Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN'a teslim edilir.)

- Ek Ders Yükü Formu (Her Ayın İlk Günleri Sistemde Belirtilen Zaman Aralığında bir önceki ayın Ek Ders bilgileri EKDERS PROGRAMINDAN dersin hocası tarafından sistemden onaylanıp öncelikle sistemden gönderilecektir. Her Ayın İlk Günleri Sistemde Belirtilen Zaman Aralığında sistemden  Dekan Yardımcımız ve Dekanımız tarafından onaylanacaktır. Her Ayın ilk haftası  Sistemden "Onaya Gönder" işlemi yapıldıktan en geç 2 gün sonra dersin hocası tarafından sistemden çıktı alınıp, Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN'a teslim edilecektir.) Güz ve Bahar dönemi başlarındaki ilk ay, Ek Ders Yükü Formu ile birlikte Ek Ders Beyan Formu da Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN'a teslim edilmelidir.

  

Dr. Öğretim Üyesi Müracaat Formları

- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu

- İlk Defa Atama için Doktor Öğretim Üyesi Müraacat Dilekçesi

- Yeniden Atamalarda Dr. Öğr. Üyesi Görev Süresi Uzatımı Müracaat Dilekçesi

 

Arş. Gör. Müracaat Formları

- Araştırma Görevlisi ilk Müracaat Formu 

- Arş. Gör. Görev Süresi Uzatımı Müracaat Dilekçesi

- Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu

 

 

AKADEMİK PERSONEL İLE İLGİLİ DİĞER MATBU FORMLAR