2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde Fakültemizde yaz okulu açılmayacağından fakültemiz öğrencileri ekteki dilekçe ile Dekanlığımıza başvurarak, Fakültemiz Yönetim Kurulunun onay vermesi halinde; yaz okulu açan diğer üniversitelerden (ilgili yılda taban puanımızdan daha yüksek bir Veteriner Fakültesinden) on iki (12) krediyi veya 20 AKTS’yi aşmamak üzere en fazla 4 ders alabilirler.

Farklı üniversiteden yaz okulunda ders alabilmek için başvuru dilekçenizin ve eklerinin pdf olarak taratılıp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail atılması gerekir. Fakültemiz Yönetim Kurulunun onayından sonra farklı bir üniversitenin Veteriner Fakültesinden yaz okulundan ders alabilirsiniz.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız