Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma merkezi (ERVEK) araştırmacıları; ERVEK Müdürü Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM, ERÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Arif ÇİLOĞLU, Doç. Dr. Zuhal ÖNDER ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL (Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı) ve Prof. Dr. Seray TÖZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer PEKMEZCİ ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem PEKMEZCİ ile Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mübeccel ATELGE, ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından desteklenen “TCD-2021-11185” kodlu ve “Leishmaniasis için Endemik Karakteristikteki İnebolu/Kastamonu Yöresinde Phlebotomine Kum Sinekleri ve Köpeklerde Zoonotik Leishmania Türlerinin Araştırılması, Moleküler Karakterizasyonu ve Halk Sağlığı Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” başlıklı araştırma projesi kapsamında Kastamonu’nun İnebolu yöresine ziyarette bulunmuşlardır.

     Yörede son zamanlarda köpeklerde ortaya çıkan ve insanlara da bulaşabilen Leishmaniasis üzerine İnebolu yöresinde çalışmakta olan Veteriner Hekim Muhammed CODUROĞLU’nun ilgili araştırma merkezini bilgilendirmesi ile yukarıda bahsi geçen proje kapsamında yörede çözüm odaklı araştırma faaliyetleri başlatılmıştır. Bu faaliyetler kapsamında 26 Haziran 2021 tarihinde İnebolu Kaymakamlığı ve İnebolu Belediyesince düzenlenen ve ilgili kamu çalışanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarların katıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında uzmanlar yörede ortaya çıkan Leishmaniasis hastalığının yanı sıra insanlara bulaşan diğer paraziter hastalıklar (Kist Hastalığı, Kene ve Kene Kaynaklı hastalıklar gibi) hakkında bilgilendirme yapmışlardır. Toplantıda Tek Sağlık yaklaşımının önemi vurgulanmış ve hastalıklardan korunma noktasında yöre insanlarının dikkat etmesi gereken hususların öneminin altı çizilmiştir. Ayrıca bölgede 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan ilk saha çalışmasında Leishmaniasis hastalığını köpek ve insanlara bulaştıran kan emici kum sineklerinin (yakarca, tatarcık) yörede var olduğu saptanmıştır. ERVEK’in bölgedeki bu hastalık ve kontrolü noktasında sahip olduğu teknolojik alt yapı ve uzman kadrosu ile çözüm odaklı AR-GE faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir.

Haber Linkleri:

https://m.sabah.com.tr/kastamonu/2021/06/30/hayvanlardan-insana-gecen-sark-cibani-artinca-ozel-ekip-bolgeye-geldi/amp

 https://www.youtube.com/watch?v=1mdXUwA9Q0k

 1  2
 3 
 4  6